Tjänster

Naprapati

Det innefattar en grundläggande undersökning med diagnos och behandling samt rehabilitering av smärttillstånd och den nedsatta funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Läs mer

Rehabilitering

Rehabprogrammet följs upp kontinuerligt och övningar uppgraderas så att du utför alla övningar korrekt med rätt dosering. För att nå uppsatta mål är det viktigt att du tar ansvar för din rehab.

Läs mer

Företagshälsovård

Behandligen möjliggör en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning och till idrotten efter en skada. Ett samarbete kan ske i olika former; tillsammans skräddarsyr vi en lösning som passar.

Läs mer

Terapeuten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom Naprapati kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom Naprapati. En manuell terapeut arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker. Oftast kombineras ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.

Bland våra patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär. Här följer några få exempel på vad en manuell terapeut åtgärdar:

  • Nacke/Skuldror
  • Spänningshuvudvärk
  • Axlar
  • Musarm
  • Ischias
  • Knä
naprapatbehandling

Manipulation

I syfte att töja lednära connective tissue och muskler för att normalisera funktionen i rygg- och extremitetsled

Active Release Technique

Behandlingstekniken som nu krävs att terapueten ska ha som jobbar inom olika lag NHL, NFL och Premier league.

Massage

Med massage kan spända muskler som ger värk behandlas och stressnivåer i kroppen kan minska.

Stretching

Med stretching kan du reda ut obalanser och här lägger vi upp stretching efter att gjort en individuell bedömning efter behov.

Triggerpunktsbehandling

När man får behandling med Dry Needling används tunna, sterila nålar som sticks in på bestämda punkter på kroppen för att ta bort smärta.

Mobilisering

I syfte att töja lednära connective tissue och muskler för att normalisera funktionen i rygg- och extremitetsled

rehab i slutfasen

Efter noggrann undersökning lägger vi upp ett rehabprogram som är anpassat för dig, din skada och din målsättning. Rehabprogrammet följs upp kontinuerligt och övningar uppgraderas så att du utför alla övningar korrekt med rätt dosering och stegring. För att nå uppsatta mål är det viktigt att du är delaktig och tar ansvar för din rehab. move har bred kunskap och mångårig erfarenhet av behandling och rehabilitering av patienter med ortopediska skador, såsom skelett- och ledskador samt sen- och muskelskador.

Rehabilitering ska sättas in tidigt. Om inte individen får rehabilitering tidigt är risken stor att du färdigheter och kompetens för att utföra aktiviteter i vardagen. Allt som sker under dygnet har betydelse för rehabiliteringens förlopp. Rehabilitering integreras naturligt i vardagen för att du ska se sambandet mellan att utföra vardagliga sysslor och rehabiliteringsinsatserna.

rehab i slutfasen

Teknikträning

Osäker på om du gör övningarna rätt på gymmet? Att lyfta fel är den vanligaste orsaken till skador.

Atletprogrammet

Du som idrottare får hjälp med träning utanför själva idrotten. Bli snabbare, starkare och få ett bättre skydd mot skador.

Strongman

Träna som världens starkaste personer gör. Träningen innefattar övningar som är tagen från strongman tävlingarna.

Människan är företagets viktigaste resurs. Varje åtgärd för att personalen ska må bra och fungera i sitt arbete är en lönsam investering. Därför anlitar alltfler företag naprapater, såväl i förebyggande som i rehabiliterande syfte.

Arbetsskador är en stor kostnad, framförallt räknat i mänskligt lidande men också företagsekonomiskt. Naprapatbehandling både minskar antalet sjukskrivningar och förkortar sjukskrivningstiden för den som har ont. Ryggrelaterade besvär står för den vanligaste orsaken till sjukskrivningar bland anställda idag.

Ryggrelaterade besvär ger höga kostnader till näringslivet, särskilt sedan den tredje sjukveckan infördes. Forskning visar att ju längre tid en person är sjukskriven desto större är risken att personen kommer att bli långtidssjukskriven. Det är av största vikt att Er personal kommer under behandling snabbt om de får besvär.

Skatteförmåner
Rehabilitering eller förebyggande behandling betraktas som en skattefri förmån. Naprapat behandling är ett exempel av en sådan behandlingsform. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete.

naprapat ute på företag